vrijdag 5 augustus 2016

Gemeente Nieuwkoop kiest voor Vaarvergunningen Beheer Systeem van Speaking Visuals

minder dan 1 minuut

Vaarvergunning aanschaffen?

Wilt u een vaarvergunning aanschaffen, dan kunt u eerdaags terecht op vaarvergunningen.nieuwkoop.nl

De Gemeente Nieuwkoop heeft voor de Nieuwkoopse Plassen gekozen voor het Vaarvergunningen Beheer Systeem van Speaking Visuals. Voor het varen op de Nieuwkoopse plassen is in een aantal gevallen een vergunning nodig. De vergunningen zijn voor vaartuigen met een motor op brandstof, maar ook een elektrische motor. Vanaf het vaarseizoen 2017 zal de verkoop en het beheer van deze vergunningen digitaal plaatsvinden.

Nieuwkoopse Plassen

De gemeente Nieuwkoop is een landelijke gemeente die zich kenmerkt door een omvangrijk buitengebied. De gemeente omvat maar liefst 13 kernen. De gemeente Nieuwkoop is een typische Groene-Hartgemeente. Van de totale oppervlakte van ruim 9.000 hectare, bestaat 20% uit water. Van het buitengebied zijn de Nieuwkoopse Plassen, een natuurgebied van 2.060 hectare, op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen als speciale beschermingszone.

De Nieuwkoopse Plassen is primair een natuurgebied waar recreatief (mede)gebruik mogelijk is, aan de hand van een ingestelde zonering. Grofweg beschouwd is het zuid-oostelijk gelegen riet- en schraallandgebied en weidegebied beperkt toegankelijk voor vaartuigen. Het gebied wordt recreatief gebruikt door recreanten die een vaartuig hebben in het gebied (Nieuwkopers zelf en mensen van buitenaf met een boot in een van de jachthavens) en het wordt bezocht door varende recreanten van buitenaf. Het gebied is bereikbaar via de Ziendesluis en de Slikkendammersluis.

Jaarlijks worden er zo’n 5000 vergunningen uitgegeven. Met de opbrengsten van de vaarvergunningen worden de kosten die de gemeente maakt voor het nautisch- en vaarwegbeheer voor een deel gedekt. Het gaat bijvoorbeeld om het op diepte houden van de vaarwegen, onderhoud van de kades, bebording en voorzieningen in het gebied, de afvoer van afval, etc.

Reeuwijkse Plassen

Voor het Reeuwijkse Plassengebied is het systeem twee jaar eerder al in gebruik genomen. Het systeem voor de Reeuwijkse Plassen beheert inclusief historische gegevens momenteel ruim 45.000 ontheffingen.